כתבה שפורסמה בביזנסויק מדווחת כי סטנפורד דורג במקום הראשון ע"פ הדירוג החדש של Beyond Grey Pinstripes. דירוג זה, בניגוד לדירוגים הנפוצים יותר שמתמקדים בציונים של הסטודנטים או בשכר שלהם לאחר התואר, מתמקד באופן בו משלבות תוכניות ה-MBA בתוכנית הלימודים שלהן נושאים חברתיים, אתיים וסביבתיים, הן מבחינת קורסי הלימוד והן מבחינת הפעילויות מחוץ ללימודים. תוכנית ה-MBA של סטנפורד דורגה במקום הראשון מאחר והיא מציעה קורסים רבים בנושאים של איכות סביבה, וכן מאפשרת מחקר בתחומים אלו.
הסקר שנערך לטובת הדירוג מצא כי חלה עליה של 38% בכמות קורסי הליבה בתוכניות ה-MBA שעוסקים בנושאים של חברה, אתיקה ואיכות סביבה בתחום המימון, ועליה של 41% בתחום השיווק.
הדירוג, שמתפרסם פעם בשנתיים, דירג את Schulich במקום השני, את IE במקום השלישי, Mendoza ברביעי ו-Yale בחמישי.
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)