בבלוג ועדת הקבלה של הרוורד החליטו לענות על שאלות בנוגע לביקור בקמפוס, שחלק מהמועמדים תופסים כצעד חשוב בתהליך הקבלה שיכול לשפר את סיכוייהם.
הרוורד מקדמים בברכה מבקרים בקמפוס, אך מדגישים כי הביקור אינו נדרש כדי לשלוח מסר לועדת הקבלה והוא אינו משפיע על הדרך שבה הועדה קוראת את האפליקיישן.
עם זאת, הביקור יכול להעניק ערך מוסף למועמד ולאפליקיישן שלו מאחר והוא מדגיש את רצונו של המועמד ללמוד בביה"ס ואת המחוייבות שלו.
בהרוורד ממליצים למועמד שמגיע לביקור להירשם ל- information session של ועדת הקבלה, אך מדגישים כי הם אינם משתמשים ברשימת הנרשמים כשהם קוראים את האפליקיישן והדבר לא משפיע על החלטתם (הרשימה משמשת אותם למחקר בלבד).
לגבי מועד המתאים לביקור, ממליצים בהרוורד למגישי הסיבוב הראשון לא לבקר בקמפוס לפני ה-1 באוקטובר, מאחר ולא תינתן אפשרות להיכנס לשיעור.
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)