עדכון חשוב למועמדים לתוכנית ה-MBA של וורטון – נראה כי ביה"ס מכניס שינויים במבנה ראיונות הקבלה ועובר לראיון שמבוסס על שאלות התנהגותיות.
הראיון ההתנהגותי יהיה שונה מהראיון המסורתי, אשר חזר במידה מסוימת על הפרטים שסיפק המועמד באפליקיישן, ויכלול שאלות על מצבים ספציפיים מעברו האישי והתעסוקתי של המועמד בהם נדרש לעבוד בצוות, לתקשר עם אנשים אחרים, לפתור חילוקי דעות, לשכנע ולהפגין מנהיגות.
מטרת השינוי היא לבדוק בצורה טובה יותר את התאמתו של המועמד לתוכנית ה-MBA וללמוד על יכולתו להתמודד עם מצבים מעולם ה-MBA, וכן לקבל מידע משמעותי על המועמד מעבר למה שכבר נכתב באפליקיישן.
ביה"ס עצמו פרסם בתחילת החודש מספר טיפים עבור מרואייני הסיבוב הראשון, ועדכן כי הראיונות יכללו שאלות התנהגותיות שיתמקדו בדוגמאות ספציפיות ותיאורים מפורטים של סיטואציות מחיי המועמד, כיצד התמודד איתן ומה למד מהן.
אז היו מוכנים, ובהצלחה בראיונות!
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)