לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Berkeley).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) NYU).
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) Cornell).