הרוורד פרסמו חיבורים מעודכנים ודדליינס לתוכנית ה-MBA שמתחילה בספטמבר 2013.
בניגוד לשנים קודמות, השנה נדרשים המועמדים לכתוב רק 2 חיבורים. שינוי נוסף הוא ה- post interview reflection שיידרשו המועמדים להגיש דרך מערכת האפליקיישן תוך 24 שעות מקיום הראיון (פרטים נוספים יימסרו למועמדים שיוזמנו לראיון).

להלן שאלות החיבורים ל-2013:

1. Tell us about something you did well. (400 words)
2. Tell us about something you wish you had done better. (400 words)

Deadlines:

Round 1 – September 24, 2012
Round 2 – January 7, 2013
Round 3 – April 8, 2013

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)