סטנפורד פרסמו את דוח התעסוקה של בוגרי ה-MBA לשנת 2018, וחשפו נתוני שיא בשכר הממוצע של הבוגרים – 145,559$. גם בונוס החתימה עלה השנה לממוצע של 31,146$. מבחינת בונוס על ביצועים, 72% מהבוגרים דיווח כי הם מצפים לבונוס בשכר, ו-39% לבונוס מניות.

הדוח מראה כי רוב בוגרי סטנפורד מצאו עבודה במהירות – 95% מבוגרי 2018 החזיקו בהצעות עבודה כבר לאחר 90 יום מסיום התואר, ו-88% קיבלו אחת מההצעות. בוגרי 2018 מסטנפורד קיבלו הצעות עבודה מ-421 חברות, וגילו עניין מיוחד בתחום הטכנולוגיה – 33% מהבוגרים השתלבו במשרות בחברות טכנולוגיות (עליה של 8% מהשנה שעברה), לעומת 31% שהשתלבו במשרות בתחום המימון.

דוח התעסוקה מציג גם פילוח מגדרי, ומראה כי אחוז הנשים שפנו לתחום ה- private equity and venture capital הוכפל לעומת 2015, וכי השנה כמות שיא של 40% מהנשים בחרו במשרות טכנולוגיות. הדוח מציג גם נתונים על בוגרים שאינם אמריקאיים – 74% מהבוגרים הבינ"ל שרשאים לעבוד בארה"ב קיבלו משרות בארה"ב, אבל הרוויחו בממוצע 12,000$ פחות מעמיתיהם האמריקאיים.