תוצאות הסיבוב הראשון הגיעו, וכמו תמיד אנחנו שמחים וגאים בהצלחה של הלקוחות שלנו:

 • ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו להרוורד!
 • שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לסטנפורד!
 • שבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לשיקגו עם מלגות בסך כולל של $155,000!
 • שמונה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקולומביה!
 • שמונה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-NYU עם מלגות בסך כולל של $390,000!
 • מועמד MBA של ארינגו התקבל לדיוק עם מלגה בסך $63,000!
 • שני מועמדי MBA של ארינגו התקבלו למישיגן עם מלגות בסך כולל של $170,000!
 • ארבעה  מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לטאק עם מלגות בסך כולל של $80,000!
 • ששה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לייל עם מלגות בסך כולל של $100,000!
 • שלושה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לדרדן עם מלגות בסך כולל של $80,000!
 • חמישה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לקורנל עם מלגות בסך כולל של $100,000!
 • ארבעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו לאינסאד!
 • תשעה מועמדי MBA של ארינגו התקבלו ל-LBS עם מלגות בסך כולל של $128,000!

תמשיכו ככה! ובהצלחה בסיבוב השני…