“ספר האורחים” של ארינגו

נודה לך על התייחסות אל ארינגו כצוות
(יוצר פחות תחושה של תחרות בין חברי צוות ספציפיים… תודה).

    תגובה:
     
    WhatsApp