במקרה של ביטול חבילה שנרכשה

תנאי ההחזר:


1. פגישה ראשונה: אם ברצונך לבטל את החבילה מיד לאחר הפגישה הראשונה, תזוכה במלוא מחיר החבילה ותחויב לפי תעריף שעתי. במידה ותרצה, לאחר הפגישה הראשונה, לשדרג לחבילה גדולה יותר, עלות הפגישה הראשונה תשמש כמקדמה למחיר החבילה.

2. לאחר הפגישה הראשונה: אם ברצונך לבטל את החבילה לאחר תהליך האסטרטגיה, ולאחר שהיועץ כבר ביצע עבודה כלשהי על אחד ממסמכיך (קו"ח, תכנית קריירה, חיבור, המלצה), תזוכה ב-50% ממחיר החבילה. אם ברצונך לבטל את החבילה לאחר תהליך האסטרטגיה, ולאחר שהיועץ כבר ביצע עבודה כלשהי על שניים או יותר ממסמכיך (קו"ח, תכנית קריירה, חיבור, המלצה), לא תהיה זכאי להחזר כספי.

3. חבילות של מספר בתי ספר: לקוח שרכש חבילה של שני בתי ספר או יותר וירצה לבטל את יתר בתי הספר ולהשאיר רק את הראשון, יהיה זכאי להחזר רק במידה והיועץ לא ביצע עבודה כלשהי על בתי הספר הנוספים אותם מבקש הלקוח לבטל. גובה ההחזר יהיה ההפרש בין המחיר של השירותים שנוצלו לבין מחיר יתר בתי הספר שלא נוצלו.