MIT Sloan פרסמו בבלוג של ועדת הקבלה עדכון למועמדי הסיבוב השני עם מידע בנוגע לראיונות.
מועמדים שהגישו אפליקיישן לתוכנית ה-MBA של MIT בסיבוב השני יקבלו זימונים לראיונות בין ה-14-28 בפברואר, כאשר מועמדים שלא זומנו לראיון יקבלו את ההחלטה הסופית עד ה-28.2.
ועדת הקבלה תקיים את הראיונות בקמפוס וב-15 ערים נוספות ברחבי העולם, כאשר הזימון לראיון יישלח לפחות שבוע לפני מועד הראיון. כל הראיונות מבוצעים ע"י חברי ועדת הקבלה של בית הספר, ולא ע"י סטודנטים או בוגרים.

בכל ראיון יש 3 מרכיבים:
1. בחלק הראשון המועמד יישאל שאלה הקשורה לאפליקיישן שלו. לדוגמא, הוא יכול להתבקש ע"י המראיין להרחיב על סיפור שסיפר באחד החיבורים, או לתאר משרה שציין בקורות החיים.
2. החלק השני יכיל שאלות התנהגותיות שיעידו על כישורי המועמד ויסייעו למראיין להכיר טוב יותר את המרואיין. לדוגמא, המועמד יכול להתבקש לספר על מקרה בו היה צריך לתת מוטיבציה לעמית לעבודה.
3. בחלק השלישי יקבל המועמד הזדמנות לשאול את המראיין שאלות.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)