סקר של קפלן בקרב חברי ועדות קבלה של תוכניות MBA בארה"ב מגלה שרוב התוכניות לא מתכננות לצמצם את מספר חיבורי הקבלה כמו שעשו לאחרונה בהרוורד, וורטון, סטנפורד וייל. רק 13% מבין 204 בתי הספר שהשתתפו בסקר השיבו שצמצמו את מספר החיבורים השנה, ורק 3% אמרו שהם מתכננים לצמצם את מספר החיבורים בשנה הבאה.
תוצאות הסקר מלמדות כי שרוב תוכניות ה-MBA מייחסות ערך רב לחיבורים שמאפשרים למועמדים לשתף מידע על עצמם, למרות שחלק מהתוכניות המובילות צמצמו השנה את מספר החיבורים הנדרשים או את מגבלת המילים, כדי לפשט את תהליך הקבלה ולנסות לקבל את המידע הדרוש ממועמדים באופן ממוקד יותר. אגב, לא בטוח שזה טוב למועמדים, אשר חלק מהם מתקשים דווקא כאשר יש להם פחות מקום להתבטא.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)