סקר חדש של קפלן שהתפרסם החודש מגלה שרוב בתי הספר למנהל עסקים עדיין לא בטוחים כיצד להשתמש בציון ה- integrated reasoning, למרות שחלפו כבר יותר משנתיים מאז נכנס חלק ה-IR למבחן ה-GMAT.
חלק ה-IR התווסף למבחן ה-GMAT ביוני 2012 והיה אמור לאפשר לבתי הספר להעריך בצורה טובה יותר את יכולתם של המועמדים להתמודד עם הלימודים בתוכניות ה-MBA מאחר ובמסגרתו הם מתבקשים לענות על שאלות תוך ניתוח נתונים שמוצגים בצורות שונות (טבלאות, גרפים וכו'). חלק זה במבחן מקבל ניקוד נפרד בסולם של 1-8 כאשר הציון הממוצע עומד על 4.32.

הסקר גילה ש-60% מתוך 204 אנשי ועדת הקבלה שהשיבו לסקר טענו כי ציון ה-IR אינו חלק חשוב בהערכתם את ציון ה-GMAT הכללי של המועמד. באופן מפתיע מדובר בעליה לעומת הסקר של 2013, אז רק 57% טענו שציון ה-IR אינו חשוב. היינו מצפים שככל שעובר הזמן בתי הספר יתרגלו לחלק הזה וילמדו להשתמש בו כדי להעריך מועמדים. אחד הגורמים לחשיבות הנמוכה של ה-IR הוא שלחלק מהמועמדים שנבחנו לפני יוני 2012 וציונם עדיין תקף אין ציון IR, ולכן קשה להשוות אותם למועמדים בעלי ציון IR. סביר להניח שבעוד כמה שנים, כאשר לכל המועמדים יהיה ציון IR ובתי הספר ילמדו כיצד להשתמש בציון הזה, תגדל חשיבותו.
עוד גילה הסקר כי 50% מבתי הספר ציינו כי ציון GMAT כולל נמוך הוא גורם מרכזי לדחיית המועמד.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)