סקר חדש של קפלן שהתפרסם בחודש שעבר ונערך השנה בקרב חברי ועדות קבלה של 204 תוכניות MBA בארה"ב מגלה כי 78% מהם מתייחסים באופן זהה לציוני GMAT ו-GRE. רק 18% הודו כי למועמדים שניגשים עם ציון GMAT יש עדיפות על פני מועמדים שניגשים עם ציון GRE, והסבירו זאת בכך שיש להם יותר נסיון עם ציוני GMAT וכי הם מאמינים שהחלק הכמותי ב-GMAT מנבא יותר טוב את יכולתו של המועמד להתמודד עם ההיבט הכמותי בלימודי ה-MBA.

בנוסף גילה הסקר ש-85% מתוכניות ה-MBA מאפשרות למועמדים להגיש ציון GRE במקום GMAT, אחוז שעולה משנה לשנה מאז שנת 2009, אז רק 24% מהתוכניות קיבלו ציוני GRE.
שני הממצאים הקודמים יכולים להסביר מגמה נוספת שהתגלתה בסקר, לפיה יותר מועמדים לתוכניות MBA ניגשים עם ציון GRE – בשנה האחרונה נרשמה עליה של 38% בכמות נבחני ה-GRE שציינו כי הם פונים לתוכנית MBA. בתוכנית ה-MBA של Yale, כ-21% מהמועמדים ניגשו עם ציון GRE, אך לעומת זאת יותר מחצי מהתוכניות שהשתתפו בסקר ציינו כי לא יותר מעשירית מהמועמדים הגישו ציון GRE.

בעקבות הממצאים הנ"ל ממליצים בקפלן למועמדים ליצור קשר עם תוכניות ה-MBA אליהן הם פונים ולברר אם הן מעדיפות מבחן אחד על פני האחר. במידה וחלק מהתוכניות לא מקבלות את ה-GRE או מעדיפות את ה-GMAT, מומלץ בכל זאת לבחור ב-GMAT מאחר והוא מקובל בכל התוכניות.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)