Harvard פרסמו בבלוג של ועדת הקבלה את פרופיל המתקבלים לתוכנית ה-MBA של 2010 שמתחילה בקרוב. הנה כמה נתונים מעניינים:
מתוך 9524 שפנו לתוכנית, רק 910 התקבלו (11%). 36% מהסטודנטים הן נשים ו-34% הם סטודנטים זרים. טווח ציוני ה-GMAT של המתקבלים הוא 510-790, כאשר הממוצע הוא 724!
רוב המתקבלים לתוכנית סיימו את התואר הראשון שלהם בין 2005-2007, ורק ארבעה סיימו אותו ב-2009.
43% מהמתקבלים מחזיקים בתואר ראשון מתחום המקצועות ההומניים ומדעי החברה, ו-33% מתחומי ההנדסה והמדעים. תחום העיסוק הנפוץ בקרב המתקבלים לפני ה-MBA הוא יעוץ (22%).
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)