הקרן ע"ש ביל ז"ל ושרה ליס

משפחת ליס (ניו יורק) סייעה לישראלים, הדור הבא של מנהיגים, לרכוש השכלה אקדמית במוסדות המובילים בעולם משנת 1986.

המלגות מוענקות מתוך קרן בתקציב שנתי של מעל 85 אלף ש"ח.