US News פרסם את דירוג תוכניות ה- MBA המובילות בארה"ב לשנת 2010. במסגרת הדירוג נסקרו 426 תוכניות MBA בארה"ב, ושוקללו פרמטרים שונים כגון איכות התוכניות והצלחת בוגריהן בשוק העבודה. למרות כמה תנודות פנימיות, העשיריה המובילה כמעט ולא השתנתה לעומת השנה שעברה:

1-2: Harvard, Stanford
MIT :3
Kellogg :4
Chicago, Wharton :5-6
Berkeley, Tuck :7-8
Columbia, NYU :9-10

בנוסף פרסם ה- US News את דירוגי התוכניות הטובות בארה"ב לפי תחומים שונים. להלן כמה מהדירוגים הבולטים:
בתחום החשבונאות: Texas.
בתחום היזמות: Babson.
בתחום המימון: Wharton.
בתחום מערכות מידע: MIT.
בתחום הניהול הכללי: Harvard.
בתחום השיווק: Kellogg.
בתחום ניהול מלכ"רים: Yale.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)