GMAC הודיעו באתר הרשמי של מבחן ה-GMAT על שינוי משמעותי בהליך הדיווח על הציון, לפיו כל נבחן יוכל לראות את הציון הלא-רשמי שלו מיד לאחר המבחן ולפני שהוא עוזב את מרכז הבחינה, מה שיאפשר לו להחליט אם לדווח על הציון לבית הספר אליו הוא מנסה להתקבל, או לבטל את הציון. הנבחן יראה את ציוני כל החלקים (IR, כמותי, מילולי) חוץ מה-AWA, ואת הציון הסופי שלו, ויהיו לו 2 דקות להחליט אם לקבל את הציון, כלומר להשאיר אותו בתוקף ולדווח עליו. במידה והוא לא מבצע כל בחירה, הציון מבוטל.

מועמד שהחליט לבטל את הציון שלו מיד לאחר המבחן, יוכל להחזיר את הציון לתוקף תוך 60 יום מתאריך המבחן בעלות של 100$. לאחר תקופה של 60 יום לא ניתן יהיה לאחזר את הציון שבוטל.

כדי לנצל את האפשרות החדשה, GMAC מציעים לנבחנים:
– לחשוב מראש איזה תוצאה הם מוכנים לקבל כדי שיוכלו לקבל החלטה מהירה בתום המבחן.
– להבין שיש להם 60 יום להחזיר לתוקף את התוצאה שביטלו.

תוצאות חלק ה-AWA לא מושפעות מהשינוי, והן לא יכללו בתוצאה הלא רשמית שיקבל המועמד בתום המבחן, אלא יצורפו לדיווח התוצאה הרשמית תוך 20 יום מתאריך המבחן.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)