נתונים חדשים שפורסמו ע"י GMAC מצביעים על ירידה בכמות מבחני ה-GMAT שנעשו ע"י אזרחים אמריקאיים ב-2011, מה שממשיך את הירידה של השנים האחרונות. שיא של 41% מתוך הנבחנים ב-2011 היו נשים. ירידה נרשמה גם בכמות המבחנים הכוללת בעולם ב-2011 שעומדת על 258,192.
נתון מעניין נוסף הוא שנבחנים אמריקאיים ב-2011 שלחו כ-98% מהציונים שלהם לבתי ספר אמריקאיים. לעומת הירידה בכמות הנבחנים האמריקאיים נרשמה עליה במספר הנבחנים באסיה, שם רק 40% שלחו את ציוני ה-GMAT שלהם לתוכניות MBA. נתון זה הוא חלק ממגמה של ירידה בהתעניינות בתוכניות full-time MBA בעולם, לעומת עליה בביקוש לתוכניות אחרות במימון, חשבונאות וניהול. מבין כל ציוני ה-GMAT בעולם ב-2011, רק 67% נשלחו לתוכניות MBA לעומת 78% ב-2007. כאמור, היתר נשלחו לתוכניות מיוחדות לתואר שני, אשר יותר ויותר מהן מקבלות את ה-GMAT כחלק מהתהליך הקבלה שלהן, והמועמדים אליהן נוטים להיות צעירים יותר ועם פחות נסיון תעסוקתי.
נתונים נוספים מראים כי 77% מכלל ציוני ה-GMAT בעולם ב-2011 נשלחו למוסדות לימוד בארה"ב, במקום השני בריטניה עם 4.5% וישראל במקום העשירי. כל ציון GMAT נשלח בממוצע ל-2.9 מוסדות.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)