כתבה באתר Poets & Quants בדקה את כמות המלגות המוצעות ע"י תוכניות ה-MBA המובילות וכיצד הן מחולקות בין המועמדים. אמנם סך המלגות שמציע כל בית ספר נחשב בדרך כלל למידע סודי, אולם כמובן שבתי ספר נדיבים יותר שמחים לחשוף את המידע, בעוד בתי ספר 'קמצנים' יותר ישתדלו להסתיר זאת.
המחקר של Poets & Quants אסף נתונים מבתי הספר ומהסטודנטים, וגילה כי 25 בתי הספר המובילים מחלקים מלגות בסכום כולל של 232.7 מיליון דולר בשנה. ביה"ס הנדיב מכולם הוא Jones עם תקציב מלגות של 6.7 מיליון דולר שמהווה 59% מההכנסות משכר לימוד של תוכנית ה-MBA, שכוללת 216 סטודנטים מהם 94% מקבלים מלגות בסך ממוצע של $33,320 לשנה. בתי ספר נוספים שנחשבים לנדיבים יחסית הם Washington University, Notre Dame University, Indiana University, and Vanderbilt University, בהם תקציב המלגות הוא בגובה שליש מההכנסות משכר לימוד.

בתי ספר נוספים הגדילו בחמש השנים האחרונות את תקציב המלגות שלהם – UCLA הגדילו את התקציב מ-$5.8 מיליון ל-$12.1 מיליון, ברקלי עלו מ-3.2 ל-5.8, סטנפורד עלו מ-8.7 ל-15.7 ואולין הגדילו את המלגה הממוצעת לסטודנט מ-$26,200 ל-$31,328. המלגה הממוצעת לסטודנט בסטנפורד השנה היא $35,830, גבוה יותר מכל בי"ס אחר.
בית הספר העשיר ביותר עם תקציב המלגות הגבוה ביותר הוא הרוורד, עם תקציב מלגות של 31.5$ מיליון דולר, שמהווה 28.6% מההכנסות משכר לימוד. 65% מהסטודנטים בהרוורד מקבלים סיוע כלכלי כלשהו מביה"ס ו-50% מקבלים מלגות על בסיס צורך.

בתי הספר משתמשים בתקציב המלגות לא רק כדי לעזור לסטודנטים שיש להם צורך אמיתי במלגה למימון הלימודים, אלא גם כדי למשוך אליהם סטודנטים מצטיינים ע"י מתן מלגות הצטיינות, ואף 'לקנות' מועמדים עם ציונים גבוהים ב-GMAT ובתואר ראשון כדי לשפר את מצבם בדירוגים, או למשוך אליהם סטודנטים מרקע או מגזר שלא מיוצג מספיק בכיתה כדי לשפר את הגיוון. לעיתים יכול סטודנט שהתקבל לבי"ס מסוים עם מלגה לנהל מו"מ עם בי"ס נוסף אליו התקבל לצורך קבלה מלגה זהה או גבוהה יותר. בהקשר זה הודיעו הרוורד וסטנפורד כי הם מחלקים מלגות על בסיס צורך בלבד ולא מנהלים מו"מ עם מועמדים או תחרות עם בתי ספר אחרים.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)