כתבה באתר Poets & Quants מדווחת כי תוכנית ה-MBA של Chicago Booth מתכננת שינוי החל מעונת 2014-2015 לפיו אפליקיישנס של מועמדים ייקראו רק ע"י חברי ועדת הקבלה ולא ע"י סטודנטים בתוכנית. בית הספר הודיע כי השינוי נועד כדי שהסטודנטים ינצלו טוב יותר את זמנם וכדי להכניס יותר עקביות בתהליך סינון האפליקיישנס של כמעט 4500 מועמדים בשנה לתוכנית ה-MBA.
עד עכשיו האפליקיישנס היו נקראים ע"י 42 סטודנטים בשנה ב' שנקראו Admission Fellows ונבחרו על סמך מעורבותם באירועים של ביה"ס. בשיא העונה כל סטודנט כזה היה מקבל 10-12 אפליקיישנס, ואז מדרג 6 חלקים שונים באפליקיישן בציון שבין 1-6: ציוני GMAT/GRE ו-TOEFL, איכות הרקע האקדמי, נסיון תעסוקתי, מעורבות חברתית וקהילתית בדגש על מנהיגות, חיבורים והמלצות. לאחר מכן היה הקורא נותן ציון כללי לאפליקיישן וציון נוסף על התאמתו של המועמד לביה"ס.

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)
הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)