פורסמו שאלות החיבורים והדדליינס של Chicago Booth לתוכנית של 2012:

1. What are your short- and long-term goals, and how will a Chicago Booth MBA help you reach them? (600 words)

 

1a. RE-APPLICANTS ONLY: Upon reflection, how has your thinking regarding your future, Chicago Booth, and/or getting an MBA changed since the time of your last application? (300 words)

 

2. At Chicago Booth, we believe each individual has his or her own leadership style. How has your family, culture, and/or environment influenced you as a leader? (750 words)

 

3. Considering what you've already included in the application, what else should we know about you? In a maximum of four slides, tell us about yourself.

Deadlines:

Round 1 – October 12, 2011

Round 2 – January 4, 2012

Round 3 – April 4, 2012

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד יותר משנה)

הכניסו אותי לעניינים (פונה בעוד פחות משנה)