לקוחת ארינגו נוספת התקבלה ל- MBA) Wharton) עם מלגה!
לקוח ארינגו נוסף התקבל ל- MBA) NYU).