שני לקוחות ארינגו נוספים התקבלו ל-MBA) Carnegie Mellon).