תוצאות קבלה של לקוחות ארינגו לשנת 2013

תוצאות קבלה של לקוחות ארינגו לשנת 2013