תוצאות קבלה של לקוחות ארינגו לשנת 2012

תוצאות קבלה של לקוחות ארינגו לשנת 2012