Aringo Experience

מסלול העלית של ארינגו.

כל יועץ במסלול זה עומד ב-8 התנאים הבאים:
1. גדל בתרבות הצפון-אמריקאית.
2. קבלה לתוכניות המובילות זה מקצוע עבורו.
3. פנה והתקבל בעצמו לתוכנית מובילה בארה"ב.
4. ממוקם בישראל.
5. שרד לפחות 6 מבחני הכשרה בארינגו.
6. קודם לדרג של יועץ בכיר בארינגו.
7. בעל רקע בתחום הכתיבה באנגלית.
8. אמן מילים – נבחר מתוך מעל 300 מועמדים (על כל תפקיד אחד!).

מחיר המסלול:

למה המחיר של השירות גבוה?
שתיים מהסיבות המרכזיות:
1. הסינון של ארינגו – היועצים החזקים ביותר הם לעיתים קרובות יקרים מאוד.
2. ההשקעה של ארינגו במחקר היא הגדולה ביותר בישראל.

ארינגו עזרה ליותר ישראלים להתקבל לאוניברסיטאות המובילות בארה"ב מאשר כל חברה אחרת.
אם את/ה מתכנן להגיש הבקשות בעוד שנתיים ומטה, לחץ כאן לאפשרות לשמירת מקום ב-Aringo Experience