The IMD MBA | תוכניות ה-MBA המובילות באירופה

כמה מילים:
בית הספר למנהל עסקים IMD ממוקם בלוזאן שבשוויץ ונחשב לאחד המובילים באירופה. הוא נוצר ב-1990 כאיחוד בין שני גופים ואינו משתייך לאוניברסיטה כלשהי.
ביה"ס מציע תוכנית MBA של שנה אחת (ינואר עד דצמבר), שרק 90 סטודנטים לומדים בה, ותחומי החוזק העיקריים שלה הם ניהול כללי, תעשיה וניהול בינ"ל.
הגיל הממוצע של הסטודנטים בתוכנית גבוה יחסית, הם מגיעים עם נסיון תעסוקתי רב ורבים מהבוגרים פונים למשרות בתחום התעשיה. מדובר בתוכנית אינטנסיבית מאוד (לומדים 6 ימים בשבוע, כאשר פעם בחודש לומדים גם במהלך סוף השבוע!), שמדגישה מנהיגות ולמידה פרקטית, ומציעה לסטודנטים אימוני מנהיגות אישית ע"י פסיכולוגים.
בין בוגרי התוכנית האישים הבאים, אשר החזיקו (או מחזיקים בהווה) בתפקידים המצויינים בסוגריים: פול באלק (מנכ"ל Nestle בשוויץ), כריסטופר מרטין (מנכ"ל XENVA LTD בבריטניה), רנה מולר (מנכ"ל GMC SOFTWARE AG בשוויץ).

לייעוץ בנושא סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך, תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

ניהול בין לאומי, (ניהול כללי)

מקום 1 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2022

מקום 1 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2021

מקום 1 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2019

מקום 1 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 1 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי של תוכניות חד-שנתיות עפ"י ה-Forbes, שנת 2017

מקום 2 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי של תוכניות חד-שנתיות עפ"י ה-Forbes, שנת 2015

מקום 3 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2011

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 3 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 4 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2007

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 4 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2015

מקום 4 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2017

מקום 5 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2015

מקום 5 בעולם בתחום התנהגות ארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 5 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 5 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 5 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 5 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 5 באירופה בדירוג הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 5 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 6 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 6 בעולם בתחום האסטרטגיה עפ"י ה-Financial Times, שנת 2018

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 6 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2010

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 6 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 7 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2016

מקום 7 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2010

מקום 7 בעולם בתחום המימון עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 7 בעולם בתחום אחריות חברתית/אתיקה של תאגידים עפ"י ה-Financial Times, שנת 2014

מקום 7 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2013

מקום 7 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 7 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2011

מקום 7 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הבינלאומי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2017

מקום 8 בעולם בתחום הניהול הכללי עפ"י ה-Financial Times, שנת 2007

מקום 8 בעולם בתחום היזמות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2010

מקום 9 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2014

מקום 9 מחוץ לארה"ב בדירוג הכללי עפ"י ה-BusinessWeek, שנת 2012

מקום 9 בעולם בתחום ניהול בינ"ל עפ"י ה-Financial Times, שנת 2021

מקום 9 בעולם בתחום ההתנהגות הארגונית עפ"י ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 10 בדירוג הכללי של התוכניות האירופאיות עפ"י ה-Financial Times, שנת 2020

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2021

מקום 10 בעולם בדירוג הכללי עפ"י ה-Economist Intelligence Unit, שנת 2012

מקום 10 בעולם בתחום ניהול משאבי אנוש עפ"י ה-Financial Times, שנת 2012

מקום 11 בדירוג התוכניות האירופאיות של ה-Financial Times, שנת 2019

מקום 28 בדירוג הכללי של ה-Financial Times, שנת 2022

Percent of Hires in Each Industry:

  • Consulting 36.4%
  • Manufacturing 11.7%
  • Health Care 10.4%

Median Starting Salary per industry:

  • Consulting – $115K
  • Financial – $151K
  • Technology – $115K
  • Consumer – $99K
  • Health Care – $115K
  • Manufacturing – $119K
  • Nonprofit – $100K

מסמכים נדרשים: חיבורי הרשמה, המלצות, הסטוריה אישית, גליון ציונים

ממוצע ציוני תואר ראשון: לא ידוע

ציון GMAT ממוצע של המתקבלים: 680

מס' שנות עבודה ממוצע של המתקבלים: 7

ראיון קבלה: בהזמנה בלבד

אחוז המתקבלים: 30%

גיל ממוצע של המתקבלים: 31

לארינגו הכי הרבה מתקבלי MBA ישראלים בַּטוֹפּ-10.

התואר: מוסמך במנהל עסקים – MBA

משך הלימודים: שנה אחת

מועדי פתיחה: תחילת ינואר

מיקום: לוזאן, שוויץ

סך סטודנטים: 90

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע כספי מביה"ס: 38%

אתר התוכנית: http://www.imd.ch/mba

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו