עם היוודע תוצאות הסיבוב השני, קיבלו הישראלים לקוחות ארינגו עד כה 75 הודעות קבלה לתוכניות 2010 – מספר שיא מבין החברות הישראליות.