תעודת האחריות של חברת ארינגו 

חשוב לנו בארינגו שתדעו שאנחנו מכבדים את הזמן שלכם

אחריות ופיצוי כספי

פגישות
חבר הצוות יהיה מוכן לתחילת הפגישה במקום ובשעה שנקבעו.
אם לא עמדנו בהתחייבות זו, הנך זכאי לפיצוי של מחצית מזמן האיחור.
אם הגעת לפגישה וחבר הצוות לא הגיע / לא יכל לקיים אותה, הנך זכאי להחזר של 45 דקות עבודה (אנא שלח את פרטי המקרה אל BillingManager@aringo.co.il).
אם חבר צוות דחה את תחילת הפגישה בחצי שעה או יותר, בהתרעה של פחות משעה, הנך זכאי להחזר של 30 דקות עבודה.

פגישות טלפוניות
כאשר נקבעה פגישה טלפונית, חבר הצוות יהיה מוכן לתחילת השיחה בשעה היעודה.
אם לא עמדנו בהתחייבות זו, הנך זכאי לפיצוי של מחצית מזמן האיחור.
אם חבר הצוות לא היה זמין במשך חצי שעה או יותר ממועד תחילת הפגישה, הנך זכאי להחזר של 30 דקות עבודה (אנא שלח את פרטי המקרה אל BillingManager@aringo.co.il).

מהירות טיפול
חבר הצוות יטפל במסמכים עפ"י נהלי ארינגו והקווים המנחים למהירות הטיפול שנקבעו ע"י החברה.
אם לא עמדנו בכך, אנא עדכן מיידית את חבר הצוות באימייל כי לא קיבלת את המסמך (או התשובה) ובַּקֵש שיישלח אליך מיידית.
לאחר שהוצאת את העדכון, הנך זכאי להחזר של 30 דקות עבודה. אנא שלח את פרטי המקרה אלBillingManager@aringo.co.il.
אם לא קיבלת את המסמך בתוך 2 ימי עסקים לאחר שהוצאת את העדכון, הנך זכאי להחזר של 60 דקות עבודה נוספות.
(ראה הגדרת "יום עסקים" בַּקישור שלמעלה)
סעיף זה יחול עד למקסימום של 10 שעות החזר ללקוח אחד.

טעויות סופר
טעויות קורות! באחריותך לבדוק ביסודיות כל מסמך ומסמך שלך לפני הגשתו.
אם מצאת טעות סופר שביצע חבר צוות (למשל: כתב "הרוורד" במקום "קולומביה") הנך זכאי להחזר של 45 דקות עבודה (אנא שלח את פרטי המקרה אל BillingManager@aringo.co.il).

טעות בעובדה
אם חבר צוות הציג לך כעובדה מידע שגוי, הנך זכאי להחזר של 30 דקות עבודה. אם המידע הוצג באימייל/בכתב, הנך זכאי להחזר של 60 דקות עבודה (אנא שלח את פרטי המקרה אל BillingManager@aringo.co.il).

איכות הכתיבה
ארינגו שמה את איכות הכתיבה בעדיפות ראשונה. נתחקר מיידית, לרוחב ולעומק כל טענה לגבי איכות הכתיבה. עם זאת, לא יחול פיצוי כספי על טענות הקשורות באיכות הכתיבה, העצה או העריכה.

טעות בחומר
אם איתרת טעות בדף אינטרנט או במסמך של ארינגו ודיווחת ל- mistake@aringo.co.il, הנך זכאי להחזר של 30 דקות עבודה (אנא פנה אל  BillingManager@aringo.co.il לקבלת ההחזר).

עמידה במילה
אם חבר צוות נתן לך הבטחה כלשהי בכתב, לא עמד בהבטחתו ולא הודיע מראש על שינוי ההבטחה, הנך זכאי להחזר של 45 דקות עבודה. אם ההבטחה ניתנה בע"פ, הנך זכאי להחזר של 15 דקות עבודה (אנא שלח את פרטי המקרה אל BillingManager@aringo.co.il).

חריגה מהערכות זמנים
זמן העבודה בפועל שונה לעיתים מהערכות הזמנים הנמסרות בתחילת התהליך. עם זאת, אם חבר צוות ביצע חריגות מהערכות הזמנים בהיקף כולל של יותר מ-3 שעות, הנך זכאי להחזר בגובה סך כל החריגות שבוצעו מעבר ל-3 שעות (אנא שלח את פרטי המקרה אל BillingManager@aringo.co.il).

מקרים אחרים
מקרים אחרים, שאינם כרוכים בהליך משפטי, יתוחקרו מיידית ולעומק, אך לא יחול לגביהם פיצוי כספי (אלא אם המקרה שלך יביא לפתיחת קטגוריה חדשה בעמוד זה :-) ).

Take the first step towards getting into your top-choice business school

We can help you make it happen

Will you get in?

Try our admission chances calculator

Admissions Process Basics

Stanford University