גם השנה הרוורד הם הראשונים לפתוח את עונת 2021 ולפרסם את הדדליינס ושאלת החיבור לתוכנית שתתחיל בספטמבר 2021.

דדליינס:

סיבוב ראשון – 8 בספטמבר, 2020

סיבוב שני – 5 בינואר, 2021

שאלת החיבור נותרה זהה לשנים קודמות:

As we review your application, what more would you like us to know as we consider your candidacy for the Harvard Business School MBA program?